תרומה לקהילה

אנשים לפני הכל

חברת דרך ארץ פועלת לחיזוק האוכלוסיות השונות בחברה הישראלית, כדי לתרום להעצמת החוסן הקהילתי

החברה מלווה מגוון עמותות באמצעות תמיכה פיננסית, התנדבות וסיוע בקידום יעדיהן השונים.

ארגון הפועל בתחומי החינוך הגופני, תרבות הפנאי וקידום הבריאות באוכלוסיה

עמותה התומכת בחיילי ובמפקדי החטיבה, באמצעות גיוס משאבים וסיוע בכל צורך

כפר שיקומי בנגב אשר מעניק שירותי שיקום מתקדמים לילדים ובוגרים עם מוגבלויות שונות

ארגון המטפל בילדים עם מוגבלויות ומסייע לבני משפחותיהם בהתמודדות עם המורכבויות הנלוות

עמותה המפעילה ארבע מכינות קדם צבאיות ויוצרת מרקם קבוצתי המשקף את עם ישראל

עמותה המסייעת במימוש חזון בית החולים, באמצעות מעגלי תמיכה של תורמים, ידידים ושותפים לדרך

ארגון המוביל תהליכי העצמה ויצירת חיבורים בין בני נוער באמצעות רכיבת שטח ומסעות אתגריים

לא נמצאו עדכונים